Hướng dẫn một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ sáu, 16/07/2021 18:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2752/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Bến Tre về việc hướng dẫn một số nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

1. Về việc thi sát hạch và gia hạn chứng chỉ hành nghề

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Kiến trúc; thẩm quyền, trình tự thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được thực hiện theo các quy định tại Điều 29 Luật Kiến trúc và Điều 28 Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc (sau đây gọi là Nghị định 85/2020/NĐ-CP). Trường hợp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho cá nhân thực hiện thiết kế kiến trúc công trình, thẩm tra thiết kế kiến trúc công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng hết thời hạn sử dụng được gia hạn theo quy định chuyển tiếp tại Điều 33 Nghị định 85/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ xin gia hạn chứng chỉ được thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 85/2020/NĐ-CP.

2. Về Phát triển nghề nghiệp liên tục

Tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP có quy định Kiến trúc sư hành nghề phải đạt 04 điểm phát triển nghề nghiệp liên tục (điểm CPD) hằng năm (02 điểm CPD đối với Kiến trúc sư trên 60 tuổi), các nhân đạt vượt yêu cầu thì chuyển kết quả sang năm kế tiếp, cá nhân chưa đạt yêu cầu thì hoàn thành phần còn thiếu trong năm kế tiếp. Việc tích lũy điểm CPD kéo dài đến thời điểm xin gia hạn chứng chỉ hành nghề, trường hợp không duy trì liên tục, cá nhân xin gia hạn phải thi sát hạch cấp mới chứng chỉ.

Việc tích lũy điểm CPD được thực hiện sau khi Luật Kiến trúc có hiệu lực (01/7/2020), kiến trúc sư hành nghề có thể tích điểm còn thiếu của năm 2020 trong năm 2021 (quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 85/2020/NĐ-CP).

3. Về Quy tắc ứng xử nghề nghiệp

Pháp luật về kiến trúc không quy định cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc “Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của Kiến trúc sư hành nghề”. Theo Quyết định số 01/QĐ-KTSVN ngày 12/012021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, việc xem xét vi phạm được căn cứ theo Thông báo của Hội Kiến trúc sư Việt Nam gửi tới cơ quan cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc để xem xét theo quy định.

4. Về mã số, màu sắc của chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2752-BXD-QHKT_15072021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2752/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)