Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu

Thứ sáu, 16/07/2021 17:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2751/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với trường hợp điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh. Trường hợp dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2751-BXD-KTXD_15072021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2751/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)