Triển khai thực hiện thẩm định và trình Hội đồng nhân dân quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn

Thứ sáu, 16/07/2021 17:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/7/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2746/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Sơn La hướng dẫn triển khai thực hiện việc thẩm định và trình Hội đồng nhân dân về quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn.

1. Việc trình Hội đồng nhân dân thông qua quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn:

Theo quy định của Luật Kiến trúc năm 2019 tại khoản 4 Điều 14: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng quy chế quản lý kiến trúc và trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành”. Việc trình Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp tỉnh) thông qua quy chế trước khi ban hành thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chế quản lý kiến trúc, thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

2. Thẩm định quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn:

Cơ quan chuyên môn về kiến trúc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2746-BXD-QHKT_15072021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2746/BXD-QHKT.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)