Hướng dẫn về phân cấp công trình quảng cáo gắn vào công trình có sẵn

Thứ sáu, 18/06/2021 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2299/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Định hướng dẫn về phân cấp công trình quảng cáo gắn vào công trình có sẵn.

1. Căn cứ thuật ngữ “công trình xây dựng” quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng thì màn hình quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo được gắn vào công trình hiện hữu là bộ phận gắn thêm vào công trình. Việc lắp đặt bộ phận nêu trên vào công trình hiện hữu không làm thay đổi công năng sử dụng của công trình và Luật Xây dựng không quy định việc xác định cấp cho bộ phận gắn thêm vào công trình.

2. Đối với các công trình hiện hữu:

Việc xác định loại công trình đã có hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Việc xác định chiều cao của công trình đã có hướng dẫn cụ thể tại phần ghi chú bảng 2 phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2299-BXD-GD_18062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2299/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)