Hướng dẫn xác định chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Thứ năm, 17/06/2021 17:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2281/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp – Thành phố Đà Nẵng hướng dẫn xác định chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc, thí nghiệm khoan lõi mũi cọc, siêu âm cọc khoan nhồi phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định. Chi phí thí nghiệm nêu trên thuộc khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

Chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc, thí nghiệm khoan lõi mũi cọc, siêu âm cọc khoan nhồi xác định bằng cách lập dự toán trên cơ sở đề cương thí nghiệm, nội dung, khối lượng công việc và các quy định có liên quan.

Trường hợp dự án đã được phê duyệt như nêu tại Văn bản số 949/BDDCN-KH, chủ đầu tư xem xét phê duyệt đề cương và dự toán chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc, thí nghiệm khoan lõi mũi cọc, siêu âm cọc khoan nhồi theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2281-BXD-KTXD_17062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2281/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)