Hướng dẫn thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án

Thứ tư, 16/06/2021 18:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2887/SXD-PTĐT ngày 16/4/2021 của Sở Xây dựng Hà Nội xin ý kiến hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2253/BXD-QLN có ý kiến như sau:

1. Về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản

Trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Từ thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được thực hiện theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014. 

2. Về việc giải quyết các trường hợp hồ sơ thực hiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đã nộp theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 nộp trước thời điểm Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành nhưng chưa giải quyết xong, chưa có kết quả thủ tục hành chính thì tại Khoản 5 Điều 115 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã có quy định cụ thể. Theo đó, trường hợp nhà đầu tư đã nộp hồ sơ thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản trước ngày 01/01/2021 nay thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định của Luật Đầu tư thì nhà đầu tư được lựa chọn tiếp tục áp dụng thủ tục theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2253-BXD-QLN_16062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2253/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)