Hướng dẫn áp dụng định mức công tác vận chuyển đất

Thứ tư, 16/06/2021 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2243/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng định mức vận chuyển đất trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

1. Việc áp dụng định mức dự toán xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo các văn bản pháp luật áp dụng cho dự án tại thời điểm phê duyệt.

2. Công tác vận chuyển đất trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD được quy định cụ thể như sau:

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) được quy định tại Chương II cho công tác vận chuyển đất trong phạm vi công trình với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤5km, >5km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và cấp đất, tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ (mã hiệu AM.23210, AM.23220, AM.23230; AM.23240) được quy định tại Chương XII cho công tác vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết với các cự ly vận chuyển (≤1km, ≤10km, ≤60km) tương ứng với từng loại ô tô tự đổ và loại đường, không phân biệt cấp đất, tính cho 1m3 đất đo trên phương tiện vận chuyển.

Do đó, trường hợp dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Khe Cát, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh được Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên phê duyệt tại Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 do Công ty cổ phần đầu tư Thành Đạt VN làm chủ đầu tư tổ chức, thực hiện thi công khai thác đào đất tại Khu khai thác đất để phục vụ san nền của dự án (đã được Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên phê duyệt tại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 22/01/2020) và vận chuyển về công trình để đắp thì chủ đầu tư xem xét áp dụng định mức dự toán công tác đào đất để đắp và định mức dự toán công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tại Chương II để xác định chi phí.

 Trường hợp không tổ chức khai thác mà mua đất để phục vụ đắp đất công trình, thì chủ đầu tư xem xét áp dụng định mức dự toán công tác vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ tại Chương XII để xác định chi phí.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2243-BXD-KTXD_16062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2243/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)