Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp

Thứ tư, 16/06/2021 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2234/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Căn cứ Công văn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi thì dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở, chống bồi lấp cửa sông, cửa biển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương.

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực hiện theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, theo đó người quyết định đầu tư tổ chức lập báo cáo đề xuất dự án, thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật đầu tư công 2019.

Căn cứ khoản 3 Điều 58 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định “Người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: giao tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp; quyết định về trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng; quyết định về việc giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp”.

Với các nội dung nêu trên, người quyết định đầu tư căn cứ mức độ khẩn cấp của công trình để quyết định trình tự thực hiện toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình và được thể hiện trong quyết định đầu tư dự án.

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 58 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, người được giao xây dựng công trình khẩn cấp có trách nhiệm tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2234-BXD-HDXD_16062021_signed.pdf

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2234/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)