Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư

Thứ năm, 03/06/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2062/BXD-QLN gửi Công ty Cổ phần HNZ hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư thì Hội nghị nhà chung cư lần đầu quyết định: quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư, tên gọi của Ban quản trị, số lượng, danh sách thành viên Ban quản trị, Trưởng ban, Phó ban quản trị (nếu nhà chung cư có thành lập Ban quản trị).

Tại khoản 2 Điều 20 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: Trường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện của chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì được tham gia làm Phó ban quản trị nhà chung cư. Pháp luật về nhà ở hiện hành không có quy định đại diện của các chủ hữu phần diện tích khác không phải là chủ đầu tư được đề cử trực tiếp vào Ban quản trị nhà chung cư mà không thông qua Hội nghị nhà chung cư quyết định. Do vậy, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2062-BXD-QLN_03062021_signed.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2062/BXD-QLN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)