Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật số 62/2020/QH14

Thứ sáu, 28/05/2021 17:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1965/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật số 62/2020/QH14.

1. Trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư dự án là một cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và hình thức quản lý dự án là Ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 68 và Điều 69 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi Luật số 62/2020/QH14.

2. Việc áp dụng hình thức ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc khu vực được thực hiện theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bởi Luật số 62/2020/QH14: “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn.” và theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực để quản lý các dự án đầu tư xây dựng do mình quyết định đầu tư.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP: “Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu.”. Với các nội dung nêu trên, việc lựa chọn Ban quản lý dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu được thực hiện đối với hình thức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1965-BXD-HDXD_28052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1965/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)