Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình do UBND xã quyết định đầu tư

Thứ sáu, 28/05/2021 17:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/5/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1964/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với công trình do Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư.

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân xã quyết định đầu tư và chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, theo quy định tại Điều 56 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, trường hợp không có cơ quan chuyên môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân xã được giao tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định). Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Trường hợp Ủy ban nhân dân xã thành lập ban quản lý dự án hoặc thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quyết định của chủ đầu tư hoặc theo thoả thuận hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1964-BXD-HDXD_28052021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1964/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)