Hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với dự án điện mặt trời

Thứ sáu, 26/03/2021 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1008/BXD-HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với dự án điện mặt trời hòa lưới áp mái 574KWp (DC) tại Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, tại Khoản 5 Điều 3 quy định: “Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá 01 MW, đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống của Bên mua điện”, đồng thời tại Khoản 2 Điều 6 quy định: “Việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời nối lưới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trừ trường hợp công trình nhà ở riêng lẻ, đối với những loại hình công trình kết hợp xây dựng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời tùy thuộc vào quy mô công trình mà trong quá trình đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phải tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng theo các quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về các thủ tục đầu tư đối với dự án điện mặt trời như đã được nêu tại Văn bản số 595/SKHĐT-KTĐN ngày 23/02/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý về đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1008-BXD-HDXD_26032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1008/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)