Xác định chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD

Thứ sáu, 26/03/2021 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1003/BXD-KTXD gửi  Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng về việc xác định chi phí quản lý dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Theo đó, chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn quản lý dự án. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản lý dự án xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD.

Trường hợp dự án có đặc thù riêng, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD không đủ chi phí thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải đảm bảo hiệu quả dự án.

Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1003-BXD-KTXD_26032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1003/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)