Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 145 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Thứ tư, 24/03/2021 15:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/3/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 280/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 145 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Kiên Giang, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

1.    Huỳnh Cẩm Trang, Phó Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang
2.    Lê Văn An, Giám đốc, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang
3.    Lê Huy Dũng, Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang
4.    Đào Trọng Đạt, Trưởng ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Phát triển nhà Kiên Giang
5.    Cao Thị Thúy Loan, Chánh Văn phòng, Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Kiên Giang
6.    Lương Ngọc Thảo, Nhân viên Văn phòng, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
7.    Lê Thị Liên, Nhân viên Văn phòng, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
8.    Bành Văn An, Nhân viên Văn phòng, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
9.    Trịnh Kim Nguyên, Nhân viên Văn phòng, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
10.    Đào Thanh Phúc, Nhân viên Phòng Lao động tiền lương, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
11.    Phan Văn Khải, Nhân viên Phòng Kỹ thuật và Quản lý đầu tư, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
12.    Lê Ngọc Hiếu, Nhân viên Phòng Kỹ thuật và Quản lý đầu tư, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
13.    Lê Thị Kiêm Chi, Nhân viên Phòng Kỹ thuật và Quản lý đầu tư, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
14.    Trần Thị Hồng Diễm, Nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
15.    Đặng Thị Mai Hạnh, Nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
16.    Lâm Thị Hồng Thái, Nhân viên Phòng Kế toán - Tài vụ, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
17.    Trần Mỹ Thủy, Nhân viên Phòng Kế toán, Tài vu Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
18.    Ngô Thị Ngọc Bích, Phó Trưởng Phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
19.    Ngô Thị Thúy, Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
20.    Lâm Bảo Trân, Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
21.    Nguyễn Thị Xuân Hường, Nhân viên phòng Chống thất thoát và Kiểm soát chất lượng nước, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang
22.    Sơn Hồng Quí, Nhân viên phòng Chống thất thoát và Kiểm soát chất lượng nước, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang
23.    Lệ Thụy Tố Như, Phó Trưởng Phòng Quản lý dự án, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
24.    Phạm Văn Hà, Công nhân Nhà máy nước Rạch Giá, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
25.    Huỳnh Văn Tỷ, Công nhân Nhà máy nước số 1, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
26.    Lê Quang Thắng, Phó Chi nhánh cấp nước số 02, Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang
27.    Bùi Văn Mẫn, Nhân viên Chi nhánh cấp thoát nước số 02, Công ty TNHH MTV cấp nước Kiên Giang
28.    Trần Kim Hằng, Nhân viên Chi nhánh cấp thoát nước số 03, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang
29.    Dương Trương Thanh Trúc, Công nhân Trạm cấp thoát nước Châu Thành, Công ty TNHH MTV cấp nước Kiên Giang
30.    Nguyễn Hoàng Khánh, Trưởng trạm Cấp thoát nước An Minh - An Biên, Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Kiên Giang
31.    Phạm Như Thuần, Tổ Trưởng Trạm cấp thoát nước Hòn Chông, Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Kiên Giang
32.    Trần Minh Toàn, Nhân viên Xí nghiệp Cấp Nước Hà Tiên, Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Kiên Giang
33.    Trần Tiến Dũng, Nhân viên Xí nghiệp Cấp Nước Hà Tiên, Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước Kiên Giang
34.    Trần Quế Trân, Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
35.    Fitimabi Chiêu Thảo, Phó Giám đốc, Xí nghiệp Thi công, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
36.    Trần Ngọc Khiêm Trinh, Nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
37.    Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc, Sàn giao dịch Bất động Sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
38.    Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Marketing, Sàn giao dịch Bất động Sản, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
39.    Hà Bích Vân, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây đựng Kiên Giang
40.    Võ Văn Tám, Phó Giám đốc, Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
41.    Thái Đắc Nhiệm, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
42.    Lưu Xuân Dinh, Nhân viên Ban quản lý dự án, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
43.    Trần Việt Xuyên, Trưởng phòng Thiết kế Giao thông - Thủy lợi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
44.    Võ Trần Long, Nhân viên Văn phòng Tư vấn Khảo sát - Thiết kế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
45.    Huỳnh Thanh Hoàng, Nhân viên Văn phòng Tư vấn Khảo sát - Thiết kế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
46.    Nguyễn Thái Hùng, Nhân viên Văn phòng Tư vấn Khảo sát - Thiết kế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
47.    Huỳnh Thanh Việt, Nhân viên Văn phòng Tư vấn Khảo sát - Thiết kế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
48.    Phan Thanh Lạc, Nhân viên Văn phòng Tư vấn Khảo sát - Thiết kế, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vẩn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang
49.    Phạm Văn Đức, Giám đốc, Công ty cố phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
50.    Ồng Cao Văn Phước, Nguyên Giám đốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
51.    Ngô Tấn Lộc, Phó Giám đốc, Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
52.    Trần Đỗ Quốc Phong, Phó Giám đốc, Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
53.    Nguyễn Thùy Lan, Nhân viên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
54.    Lại Thị Mai Dâng, Kế toán Trưởng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
55.    Nguyễn Thị Tuyết Lan, Phó Giám đốc, Xí nghiệp tư vấn giám sát xây dựng, Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
56.    Phan Văn Xuân, Nhân viên Giám sát công trình, Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
57.    Vũ Thanh Hiền, Nhân viên giám sát kỹ thuật công trình, Công ty Cổ phần tư vấn Đâu tư Xây dựng Nam Việt
58.    Lưu Nguyễn Nhật Hưng, Phó Giám đốc, Xí nghiệp tư vấn giám sát Xây dựng và Đấu thầu, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
59.    Ngô Niễm, Nhân viên Giám sát, Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
60.    Trần Thị Thùy Trang, Nhân viên, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt
61.    Hồ Thị Thùy Trang, Nhân viên thẩm tra, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Nam Việt
62.    Lý Thị Kim Chi, Nhân viên phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dưng Nam Việt
63.    Lê Bá Lộc, Trưởng Văn Phòng đại diện Phú Quốc - Công ty Cố phần Tư vấn Đầu tư Xây dưng Nam Việt
64.    Lê Văn Chiến, Nhân viên giám sát công trình, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dưng Nam Việt
65.    Lê Trường Thanh, Nhân viên giám sát - Văn phòng Đại diện Phú Quốc, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dưng Nam Việt
66.    Lê Thanh Liêm, Trưởng phòng điều hành Dự án số 1, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp, tỉnh Kiên Giang
67.    Huỳnh Văn Mít, Trưởng phòng điều hành Dự án sồ 2, Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp, tỉnh Kiên Giang
68.    Trần Thị Minh Hiền, Cán bộ Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp, tỉnh Kiên Giang
69.    Vương Đức Trường, Giám đốc, Công ty TNHH Trường Phát
70.    Hoàng Trung Hoa, Phó Giám đốc, Công ty TNHH Trường Phát
71.    Trần Mạnh Hùng, Trưởng Phòng khảo sát, Công ty TNHH xây đựng Trường Phát
72.    Võ Đình Út, Cán bộ kỹ thuật, Công ty TNHH xay dựng Trường Phát
73.    Nguyễn Văn Dũng, Đội Trưởng đội Thi công, Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
74.    Mạc Văn Long, Đội Trưởng Công trình Xây dựng, Công ty TNHH Trường Phát
75.    Nguyễn Quang Trường, Đội Trưởng Công ty TNHH Xây dựng Trường Phát
76.    Lưu Hoàng Khải, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
77.    Đinh Thái Nguyên, Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thắng Anh
78.    Lê Thị Diễm Quỳnh, Nhân viên tổng hợp, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thắng Anh
79.    Mai Thị Mỹ Hiệp, Chánh văn phòng, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
80.    Võ Công Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc
81.    Lê Văn Thước, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần tư vấn Xây đựng Kiên Giang
82.    Lâm Quang Nhân, Phó Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Kiên Giang
83.    Tô Hồng Bích, Phó Giám đốc, Bộ phận Kế hoạch - Kinh doanh, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
84.    Lê Kim Thắm, Nhân viên Kể toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
85.    Lý Bửu Châu, Nhân viên kế toán, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
86.    Nguyễn Thị Vân Hà, Nhân viên kỹ thuật Xưởng thí nghiệm - khảo sát địa chất, Công ty Cố phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
87.    Lưu Ánh Phượng, Nhân viên Văn phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
88.    Võ Thanh Tùng, Nhân viên kỹ thuật Trung tâm khảo sát thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
89.    Đặng Công Minh, Đội Trưởng Đội Thi công xây dựng, Nhân viên Văn phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang
90.    Ngô Hồng Tư, Nhân viên Xưởng thí nghiệm - khảo sát địa chất, Công ty cổ phẩn Tư vấn xây dựng Kiên Giang
91.    Lê Văn Tụng, Nhân viên Bảo vệ, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
92.    Lê Kỷ Thuật, Nhân viên Bảo vệ, Công ty Cố phần Xi măng Kiên Giang
93.    Đỗ Văn Leo, Nhân viên Bảo vệ, Cổng ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
94.    Võ Thành Phương, Kế toán trưởng, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
95.    ông Ngô Tôn Hườn, Tổ Trưởng sữa chữa, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
96.    Nguyễn Vũ Chương, Nhân viên lái xe cẩu - Phòng kế vật tư kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
97.    Nguyễn Hoàng Phúc, Công nhân Công nhân lái xe cẩu Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
98.    Hồ Chí Nghĩa, Công nhân lái xe cẩu, Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
99.    Lê Thành Nhân, Công nhân lái xe xúc, Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
100.    Trần Thị Thúy Liễu, Phó Trưởng phòng Kế hoạch vật tư kỹ thuật Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
101.    Lâm Thúy Kiều, Nhân viên phòng Kế hoạch vật tư kỹ thuật, Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
102.    Ồng Lâm Đức Nhặn, Phó phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Xi Măng Kiên Giang
103.    Nguyễn Ngọc Hiền, Thủ kho Xi măng Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
104.    Nguyễn Văn Hùng, Thủ kho Xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
105.    Lê Thị Bạch Tuyết, Trưởng phòng KCS, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
106.    Nguyễn Thị Yến Ly, Nhân viên Phòng KCS, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
107.    Phạm Minh Trung, Nhân viên Phòng KCS, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
108.    Tống Duy Nghi, Nhân viên Phòng KCS, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
109.    Nguyễn Văn Hận, Phó quản đốc Phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
110.    Danh Tiền, Công nhân vệ sinh Công nghiệp, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
111.    Nguyễn Văn Đón, Nhân viên phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang
112.    Huỳnh Văn út, Tổ phó Cơ điện, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
113.    Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tổ phó Cơ điện, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
114.    Nguyễn Thành Tâm, Nhân viên cơ khí, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
115.    Đào Văn Đạt, Công nhân cơ khí, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
116.    Phan Thành Lâm, Nhân viên Vận hành thiết bị, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
117.    Đặng Trúc Lâm, Tổ phó Tồ 1 Phân Xưởng sản , Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
118.    Nguyễn Văn Quí, Công nhân Cân định lượng, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
119.    Đỗ Trung Thành, Công nhân lái xe, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
120.    Trần Trọng Nghĩa, Công nhân phân xưởng, Công ty Cổ phần Xi Kiên Giang
121.    Nguyễn Văn Đâu, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Cồng ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
122.    Ồng Lê Hoàng Tuấn, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Co phần Xỉ măng Kiên Giang
123.    Võ Văn Giàu, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
124.    Nguyễn Việt Cường, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
125.    Nguyễn Hiền Huy, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty cổ phần Xi măng Kiên Giang
126.    Nguyễn Văn Ninh, Công nhân Phân Xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
127.    Lâm Văn Yến, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
128.    Nguyễn Văn Lớn, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
129.    Bùi Văn Thuận, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
130.    Đinh Đức Ngoan, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
131.    Nguyễn Văn Thi, Công nhân Phân xưởng Sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
132.    Phan Văn Bảy, Công nhân Vệ sinh Công nghiệp, Công ty Cổ phần Xì măng Kiên Giang
133.    Nguyễn Hữu Cử, Công nhân Vê sinh Công nghiệp, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
134.    Nguyễn Gia Đài, Tổ Trưởng Tổ nghiền sàng đá, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
135.    La Thành Sơn, Tổ Phó Tổ nghiền sàng đá, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang
136.    Nguyễn Văn Đương, Công nhân Nạp liệu, Công ty Cổ phần Xi Kiên Giang
137.    Nguyễn Thanh Nhă, Cán bộ môi trường, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
138.    Đào Văn Phúc, Công nhân Phòng KCS, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
139.    Đào Văn Minh, Lái xe Phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
140.    Nguyễn Ngọc Lượng, Ca Trưởng Tổ Nghiền Xi măng, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
141.    Huỳnh Thiện Phúc, Tổ đóng bao Phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
142.    Nguyễn Trọng Tài, Công nhân Điện, Tổ đóng bao Phân xưởng sản xuẩt, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
143.    Bùi Tiến Công, Tổ Đá vôi, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
144.    Nguyễn Thanh Tuấn, Nhân viên lái xe phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang
145.    Ngô Minh Tâm, Tổ phó Tổ cơ điện Phân xưởng sản xuất, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 280/QĐ-BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)