Quyết toán dự án hoàn thành

Thứ năm, 11/03/2021 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/3/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 804/BXD-KTXD gửi Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành Dự án Khu di tích lịch sử khai thác than đầu tiên của Việt Nam (giai đoạn 1).

1. Tại khoản 2 Điều 137 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định: “Công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng phải thực hiện quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, người quyết định đầu tư phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt. Thời hạn quyết toán dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Chính phủ”.

2. Tại khoản 6 Điều 29 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định về thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư như sau:

“a) Đối với các dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư:

- Giao cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

- Chủ đầu tư phê duyệt quyết toán các dự án thành phần không sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

b) Đối với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.”

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn nhà nước và không phải là dự án quan trọng quốc gia và các dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì người quyết định đầu tư là người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_804-BXD-KTXD_16032021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 804/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)