Hướng dẫn về giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An

Thứ ba, 23/02/2021 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 214/SXD-PTĐT&HTKT ngày 19/01/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về giá chuyển nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân dự án Công viên nghĩa trang tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi là Dự án) theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 560/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Việc khai thác Dự án, phương án xác định giá chuyển nhượng phần mộ cá nhân đối với Dự án đã được Bộ Xây dựng hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tại văn bản số 2739/BXD-KTXD ngày 09/6/2020 và hướng dẫn Công ty cổ phần VIF An Lộc tại văn bản số 08/BXD-KTXD ngày 04/01/2021. Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ các hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng và đề xuất của Công ty cổ phần VIF An Lộc tại Tờ trình số 01/TTr-ANLOC ngày 11/01/2021 (đính kèm theo văn bản số 214/SXD-PTĐT&HTKT), báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định để triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_560-BXD-KTXD_23022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 560/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)