Tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các khu vực đã được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án

Thứ ba, 23/02/2021 17:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5938/QHKT-P2 ngày 07/12/2020 của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về việc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 18 kiến nghị tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tại các khu vực đã được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 556/BXD-QHKT ngày 23/02/2020 có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N1, tỷ lệ 1/2000 tại ô quy hoạch ký hiệu I.7.3 phải đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Quy định quản lý theo đồ án; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan; đảm bảo yêu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, các chỉ tiêu hạ tầng xã hội khu vực các dự án và trong phân khu đô thị N1; tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và quy định hiện hành.

Căn cứ quy định tại Điều 19, Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch), trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch phân khu đô thị và điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã. Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch đô thị. Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí tài trợ và lựa chọn đơn vị tư vấn để lập quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, ngân sách nhà nước, đấu thầu và pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_556-BXD-QHKT_23022021_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 556/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)