Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến phương án thí điểm sử dụng tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 làm vật liệu san lấp

Thứ sáu, 19/02/2021 17:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 505/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan về phương án thí điểm san lấp khu vực Hang Cò trong phạm vi quy hoạch bãi xỉ của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân bằng vật liệu tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.

Theo đó, việc sử dụng tro, xỉ nhiệt điện của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân làm vật liệu san lấp là phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích tiết kiệm tài nguyên khoáng sản được khai thác từ tự nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa.

Theo tài liệu gửi kèm văn bản số 4003/SXD-QLXD&HTKT của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân dự kiến sử dụng khoảng 400 nghìn tấn tro, xỉ của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 để thí điểm san lấp khu vực Hang Cò. Trường hợp tro, xỉ của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được phân định là chất thải rắn công nghiệp thông thường (theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại) và phù hợp với TCVN 12249:2018 tro, xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – yêu cầu chung thì có thể sử dụng để san lấp thí điểm khu vực Hang Cò theo Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro, xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” được ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Bộ Xây dựng.

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng của công trình sau khi san lấp, cần tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại mục 4 của TCVN 12249:2018 và yêu cầu kỹ thuật tại mục 7 của Chỉ dẫn kỹ thuật cho nền san lấp.

Quá trình vận chuyển tro, xỉ để thí điểm san lấp khu vực Hang Cò cần phải tuân theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường đối với vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường hiện hành và các quy định khác về đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường theo quy định.

Do địa điểm san lấp thí điểm là khu vực đã kết thúc khai thác khoáng sản, đề nghị Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân lấy thêm ý kiến hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Điều 52b, khoản 4 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi bởi Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_505-BXD-VLXD_19022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 505/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)