Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử

Thứ ba, 23/02/2021 14:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 542/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 02/CT-TTg), Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các nội dung sau:

1. Tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

2. Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn của đơn vị; bảo đảm cho cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, đúng pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_542-BXD-TCCB_23022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 542/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)