Áp dụng định mức và đơn giá khi điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Thứ sáu, 05/02/2021 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 535/BQL-KHTĐ ngày 17/12/2020 của Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức và đơn giá khi điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 420/BXD-KTXD ngày 04/02/2021 có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định từ định mức xây dựng của công trình, giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình tại thời điểm xác định. Theo đó, về nguyên tắc chi phí cho công việc phát sinh được xác định phù hợp với các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hệ thống cơ sở dữ liệu để hình thành chi phí tương ứng với thời điểm xác định chi phí các công việc phát sinh.

Về thanh toán các khối lượng công việc phát sinh được quy định tại khoản 9 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó, việc thanh toán các khối lượng phát sinh (ngoài hợp đồng) chưa có đơn giá trong hợp đồng thực hiện theo các thỏa thuận hợp đồng hoặc thỏa thuận bổ sung hợp đồng mà các bên đã thống nhất trước khi thực hiện và đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_420-BXD-KTXD_04022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 420/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)