Hướng dẫn về việc điều chỉnh thiết kế công trình

Thứ ba, 02/02/2021 17:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 342/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc điều chỉnh thiết kế công trình.

1. Điều 84 Luật Xây dựng quy định về Điều chỉnh thiết kế xây dựng: “Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:…b) Trong quá trình thi công xây dựng có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế xây dựng để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả của dự án. 2. Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng…..ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình thì việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải được thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật này.

2. Như vậy, trường hợp điều chỉnh chiều cao tầng tum và tổng chiều cao công trình không làm ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, vẫn phù hợp với thiết kế đô thị và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh và không phải thẩm định lại. 

3. Đối với các mẫu nhà thấp tầng (A.DL2.05.01, A.DL2.05.01M và A.DL2.08.01) thuộc khu B6 và B7 Khu đô thị Gia Lâm, theo thiết kế cơ sở công trình đã được thẩm định tại văn bản số 320/HĐXD-QLDA ngày 23/6/2020 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng, chiều cao tầng tum thang là 3,6m điều chỉnh giảm xuống 2,8m. Việc điều chỉnh này không trái với các nội dung theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết kèm theo thì chủ đầu tư được phép điều chỉnh và không phải thẩm định lại.

Các mẫu nhà còn lại và các nội dung khác không thay đổi so với thiết kế cơ sở đã được thẩm định tại văn bản số 320/HĐXD-QLDA ngày 23/6/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_342-BXD-HDXD_02022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 342/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)