Hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán công trình tạm – Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Thứ sáu, 29/01/2021 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 305/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 đề nghị hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán công trình tạm – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng phải thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với việc đầu tư xây dựng công trình tạm của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 nêu trong văn bản số 1275-BĐTB2-XD-CNTB-KTKT-TCKT-QLCL, đề nghị Chủ đầu tư, đại diện Chủ đầu tư và Tổng thầu rà soát lại nội dung hồ sơ hợp đồng EPC để xác định trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ nghiệm thu, thanh toán các công trình tạm cho phù hợp với hợp đồng đã ký kết; trong đó, các bên cần lưu ý về hình thức giá hợp đồng đối với các công trình tạm (trọn gói, đơn giá cố định hay điều chỉnh), hình thức xác nhận khối lượng hoàn thành của các công trình tạm.

Trình tự, thủ tục, quy trình kiểm soát khối lượng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng phù hợp với tính chất của công trình; việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình tạm phục vụ thi công thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đảm bảo không trùng lặp chi phí đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_305-BXD-KTXD_29012021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 305/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)