Hướng dẫn Ủy ban Dân tộc về việc giao chủ đầu tư và thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc

Thứ sáu, 29/01/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 293/BXD-HĐXD gửi Ủy ban Dân tộc về việc giao chủ đầu tư và thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Luật Xây dựng đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 "Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư. Theo đó, trường hợp không đủ điều kiện để giao Ban QLDA chuyên ngành, Ban QLDA khu vực hoặc cơ quan, tổ chức (đã có) có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu tư thì việc đề xuất thành lập một tổ chức trực thuộc người quyết định đầu tư làm chủ đầu tư và tự giải thể sau khi hoàn thành dự án là có cơ sở. Việc thành lập tổ chức trực thuộc người quyết định đầu tư như đã nêu phải đáp ứng yêu cầu của pháp luật có liên quan về thành lập, giải thể và các chế độ của người lao động.

Về hình thức Ban QLDA, người quyết định đầu tư căn cứ vào quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng đã được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 để quyết định lựa chọn hình thức Ban QLDA đảm bảo hiệu quả khi triển khai thực hiện dự án.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_293-BXD-HDXD_29012021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 293/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)