07 tập thể thuộc Cục Phát triển đô thị được tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc

Thứ hai, 04/01/2021 16:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1724/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Cục Phát triển đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2019, gồm:

1. Cục Phát triển đô thị

2. Phòng Quản lý phát triển đô thị

3. Ban Quản lý dự án phát triển đô thị

4. Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị;

5. Văn phòng Cục Phát triển đô thị;

6. Phòng Thẩm định Dự án phát triển đô thị;

7. Trung tâm Thông tin hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1724/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)