Tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 12 cá nhân thuộc Cục Phát triển đô thị

Thứ hai, 04/01/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1723/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 12 cá nhân thuộc Cục Phát triển đô thị, đã có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng, gồm:

1. Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng;

2. Ông Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng, Phòng Quản lý Phát triển đô thị;

3. Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trưởng phòng, Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị;

4. Bà Phan Thùy Linh, Phó Chánh Văn phòng;

5. Bà Lê Hồng Thúy, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý phát triển đô thị;

6. Bà Nguyễn Kim Cúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án;

7. Ông Nguyễn Quý Kiên, Phó Giám đốc, Trung tâm Thông tin hợp tác quốc tế và tư vấn phát triển đô thị;

8. Bà Phạm Phương Mai, Chuyên viên, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị;

9 . Bà Đỗ Trúc Phương, Phó Trưởng phòng, Phòng Thẩm định dự án đầu tư phát triển đô thị;

10. Ông Nguyễn Tiến Thông, Chuyên viên, Ban Quản lý dự án phát triển đô thị;

11. Ông Phạm Hữu Thành, Phó Trưởng phòng, Phòng Chiến lược và kế hoạch phát triển đô thị;

12. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên, Ban Quản lý dự án tư phát triển đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1723/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)