Hướng dẫn nghiệm thu thanh toán công tác đắp đá thân đê tại hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 03 thuộc Dự án cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc

Thứ sáu, 29/01/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 298/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn - Bộ Quốc phòng hướng dẫn nghiệm thu thanh toán công tác đắp đá thân đê tại hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 03 thuộc Dự án cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc.

1. Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, đảm bảo tuân thủ với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng tương ứng với từng thời kỳ.

2. Theo nội dung văn bản số 46/TCT-KTKT, Hợp đồng thi công xây dựng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, áp dụng các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, theo đó:

- Tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng”.

- Tại điểm b khoản 2 Điều 38 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định “Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán”.

3. Cụ thể đối với nội dung tại văn bản số 46/TCT-KTKT như sau:

- Việc nghiệm thu khối lượng hạng mục đắp đá thân đê hoàn thành để thanh toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, khối lượng đắp đá thân đê hoàn thành được nghiệm thu, thanh toán trên cơ sở m3 đá được đắp theo hồ sơ thiết kế, không thanh toán theo khối lượng vật liệu đá thực tế.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ thiết kế và hợp đồng đã ký giữa các bên quy định cụ thể về khối lượng hạng mục đắp đá thân đê được thi công bằng sà lan mở đáy và cần trục nổi mang gầu ngoạm. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan tại công trường dẫn đến công tác thi công bằng sà lan mở đáy không thực hiện được. Vì vậy Chủ đầu tư và Tư vấn đã chấp thuận cho phép Nhà thầu thi công hạng mục đắp đá thân đê bằng cần trục nổi mang gầu ngoạm.

Do đó, việc thanh toán hợp đồng cho hạng mục đắp đá thân đê được thực hiện trên cơ sở khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu tương ứng với đơn giá của từng công tác tại hợp đồng đã ký kết, và phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh (bao gồm các điều chỉnh theo quy định của pháp luật). Trường hợp khối lượng hoàn thành thực tế lớn hơn 20% khối lượng tương ứng của các công tác này trong hợp đồng thì các bên thống nhất đơn giá thanh toán theo nguyên tắc đã thỏa thuận tại hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng thực tế thực hiện lớn hơn 20%.

Bộ Xây dựng lưu ý: Việc điều chỉnh thiết kế xây dựng phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_298-BXD-KTXD_29012021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 298/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)