Tổ chức trực và báo cáo tình hình dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thứ sáu, 29/01/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 267/VPCP-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong, sau Tết gửi Văn phòng Chính phủ trước 11 giờ 00 ngày 16 tháng 02 năm 2021 (tức ngày mùng 05 Tết) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo việc tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ theo đúng nội dung và thời hạn quy định, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tổng hợp và báo cáo theo các nội dung sau đây:

1. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự, phòng chống cháy nổ.

2. Công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người lao động, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo.

3. Công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ công nhân viên, người dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Tình hình tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trong dịp Tết.

5. Công tác thực hành tiết kiệm, công tác thông tin tuyên truyền, tình hình sản xuất kinh doanh trong dịp Tết.

6. Công tác tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; tình hình diễn biến các trường hợp có tiếp xúc hoặc đã bị lây nhiễm trước, trong, sau Tết.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, sớm hoàn thiện và gửi báo cáo về Văn phòng Bộ theo đường công văn hỏa tốc hoặc Fax theo số (0243)9762153 và gửi file báo cáo về địa chỉ email: kieuuttdtn@gmail.com. Thời gian gửi báo cáo: trước 12 giờ 00 ngày 14 tháng 02 năm 2021 (tức ngày mùng 03 Tết) để Văn phòng Bộ tổng hợp, báo cáo văn phòng Chính phủ theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_297-BXD-VP_29012021_signed.pdf
 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 297/BXD-VP.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)