Trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án

Thứ năm, 14/01/2021 17:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 116/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện trình tự quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm theo quy định tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

Việc áp dụng thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị được thực hiện cho đến ngày Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực.

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Do vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang căn cứ các quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các pháp luật có liên quan để triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_116-BXD-PTDT_14012020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 116/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)