Bộ Xây dựng cho ý kiến thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Bình 2

Thứ hai, 28/12/2020 16:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 6239/BXD-HĐXD ngày 28/12/2020 gửi Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh cho ý kiến về việc kiến thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Gia Bình 2.

Theo đó, Hồ sơ đề nghị chủ trương đầu tư được lập cơ bản phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014.

Nội dung đề xuất đầu tư phù hợp quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Gia Bình 2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 10/8/2020. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3316/BXD-QHKT ngày 08/7/2020 tham gia ý kiến về đồ án quy hoạch trên, trong bước tiếp theo đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh và các cơ quan có trách nhiệm quản lý về quy hoạch xây dựng tại địa phương tiếp tục rà soát và thực hiện những nội dung đã được Bộ Xây dựng lưu ý tại văn bản này.

Việc xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án cần được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng. Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được lập, thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư cần bổ sung phương án phát triển nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế.

Việc lựa chọn nhà đầu tư cho dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về Đầu tư, Đất đai, Đấu thầu và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6239-BXD-HDXD_28122020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6239/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)