Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc triển khai quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Thứ năm, 17/12/2020 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6036/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La góp ý về việc triển khai quy hoạch chung đô thị Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Căn cứ Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị Mộc Châu (Đô thị loại IV), tỉnh Sơn La thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sơn La.

Tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030, đã xác định: “Đô thị Mộc Châu (gồm thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường Mộc Châu hiện hữu): Là đô thị du lịch xanh, sinh thái, truyền thống kết hợp hiện đại; là đô thị trung tâm của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020”; Ngày 17/6/2019 Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 532/QĐ-BXD công nhận đô thị Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đạt tiêu chí đô thị loại IV. Vì vậy, chủ trương tiếp tục xây dựng nâng cấp phát triển đô thị Mộc Châu đến năm 2025 là cần thiết.

Ngày 18/9/2019 UBND tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 889/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung đô thị du lịch Mộc Châu đến năm 2030, đến nay mới hơn 01 năm triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Căn cứ Điều 46 Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009, UBND tỉnh Sơn La cần chỉ đạo rà soát đánh giá việc thực hiện theo các quy hoạch được duyệt, xác định rõ những vấn đề tồn tại chưa phù hợp cần phải điều chỉnh bổ sung trong quy hoạch, trên cơ sở tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đầu tư và các yếu tố tác động mới đến quá trình phát triển đô thị du lịch Mộc Châu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định.

Đô thị du lịch Mộc Châu là đô thị trung tâm của Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Việc nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị Mộc Châu cần đảm bảo tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 25/01/2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6036-BXD-QHKT_17122020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6036/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)