Triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch

Thứ ba, 01/12/2020 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5761/BXD-TTTT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tập huấn sử dụng, tích hợp Hệ thống thông tin cấp giấy phép xây dựng trực tuyến và Hệ thống cung cấp thông tin quy hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về việc triển khai xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng và cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đến nay Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Để sớm đưa vào vận hành chính thức, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành tập huấn sử dụng 02 dịch vụ công nói trên, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia tập huấn

a) Đối với Thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Quận, huyện):

- Thời gian: 01 buổi (bắt đầu từ 14h00’ ngày 04/12/2020).

- Hình thức: Hội nghị trực tiếp

- Địa điểm: Phòng họp Bộ Xây dựng

- Thành phần: Đại diện cán bộ phụ trách CNTT, cán bộ phụ trách cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

b) Đối với các Tỉnh, Thành phố còn lại:

- Thời gian: 01 buổi (bắt đầu từ 08h00’ ngày 07/12/2020).

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến của Ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố.

- Thành phần: Đại diện cán bộ phụ trách CNTT, cán bộ phụ trách cung cấp thông tin quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

2. Đề nghị các địa phương gửi thông tin về quy trình nghiệp vụ giải quyết 02 dịch vụ công nêu trên và thông tin tài khoản của cá nhân tham gia quản trị hệ thống sau này của địa phương (tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) về Bộ Xây dựng trước ngày 05/12/2020 để cập nhật, phân quyền sử dụng trên hệ thống.

3. Đối với các địa phương tham gia Hội nghị trực tuyến đề nghị gửi thông tin đầu mối kỹ thuật phụ trách kết nối Phòng họp trực tuyến về Bộ Xây dựng trước ngày 05/12/2020 để phối hợp triển khai thực hiện.

Thông tin đầu mối phối hợp triển khai thực hiện: Ông Mai Quốc Trường, số điện thoại: 0945368123, email: truongmq@moc.gov.vn; Ông Lương Tiến Chung, số điện thoại: 0838300333, email: ltcvn09@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5761-BXD-TTTT_01122020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5761/BXD-TTTT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)