Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội

Thứ năm, 27/08/2020 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6531/VPCP-QHĐ ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh, dự án đường ống nước sông Đà, dự án đại lộ Thăng Long qua địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội đã thực hiện xong từ nhiều năm nay, các hộ dân có đất bị thu hồi cho dự án đã được bố trí đất tái định cư, nhưng chưa được nhận tiền thuê nhà tạm cư. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành chức năng có giải pháp kịp thời để người dân sớm nhận được kinh phí trên”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 4180/BXD-QLN trả lời như sau:

Tại Điều 83 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về việc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, theo đó “Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ”. Tùy từng trường hợp mà việc thu hồi đất được nhận các khoản hỗ trợ như: (1) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; (2) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở; (3) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở; (4) Hỗ trợ khác.

Tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cũng quy định: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm xem xét giải quyết việc hỗ trợ cho người dân. Do đó, trường hợp các hộ dân có đất bị thu hồi tại dự án đường ống nước sông Đà, dự án đại lộ Thăng Long qua địa bàn huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội mà đến nay vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư như phản ánh của cử tri nêu trên, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội có ý kiến gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4180/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)