Trả lời kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV

Thứ năm, 27/08/2020 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6531/VPCP-QHĐP ngày 08/8/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt tất cả các dự án nhà ở xã hội, kể cả dự án từ 2.500 căn trở lên. Đề nghị giao cho Sở Xây dựng thẩm duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các công trình cấp 1 (trên 24 tầng, trên 74m). Đề nghị giao cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tất cả các công trình kể cả dự án nhóm A; dự án công trình có chiều cao từ 100m trở lên. Đề nghị giao cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc thỏa thuận chiều cao tối đa công trình (trên cơ sở Cục Tác chiến thống nhất với Sở Xây dựng, hoặc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hoặc Bộ Tư lệnh thành phố về bản đồ phễu bay, và cao độ tĩnh không)”.

Bộ Xây dựng đã có công văn 4177/BXD-HĐXD ngày 27/8/2020 trả lời như sau:

- Về nội dung đề nghị phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt các dự án nhà ở xã hội, kể cả dự án từ 2.500 căn trở lên:

Điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi khoản 2 Điều 170 Luật Nhà ở 2014) quy định: “Đối với dự án xây dựng nhà ở khác thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư”.

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư được quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021).

Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã được quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư 2014, Điều 32 Luật Đầu tư 2020. Cụ thể, tại Điều 32 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triến hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt. 

Như vậy, Luật Nhà ở 2014 và Luật Đầu tư 2014 cũng như Luật Đầu tư sửa đổi năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã quy định rõ thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), trong đó có dự án nhà ở xã hội.

- Về nội dung đề nghị giao cho Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật các công trình cấp I: Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh và trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của cử tri các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, xem xét và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4177/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)