Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Kết cấu chống đỡ tạm – yêu cầu sử dụng và thiết kế chung

Thứ tư, 17/04/2024 15:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Kết cấu chống đỡ tạm – yêu cầu sử dụng và thiết kế chung.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: manhibst@gmail.comtrước ngày 17/06/2024 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

DT Tiêu chuẩn Kết cấu chống đỡ tạm – yêu cầu sử dụng và thiết kế chung

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)