Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện

Thứ sáu, 01/03/2024 10:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: Nguyenvanthuyet45@yahoo.com.vn; dinhchinhloi@moc.gov.vn) trước ngày 01/05/2024 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

DTTC  HT lắp đặt điện hạ áp – Phần 8-3: Các khía cạnh chức năng – Vận hành hệ thống lắp đặt điện của nhà sản xuất điện kiêm hộ tiêu thụ điện

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)