Thông báo Kết luận số 5652/KL-BXD ngày 8/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ năm, 28/12/2023 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 146/TB-BXD về Kết luận số 5652/KL-BXD ngày 8/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_146-TB_BXD_27122023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 146/TB-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)