Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong hoạt động xây dựng - Phần 2: khung phân loại

Thứ ba, 24/10/2023 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn công trình xây dựng - Tổ chức thông tin trong hoạt động xây dựng - Phần 2: khung phân loại.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Viện Kinh tế xây dựng – Số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: vienkinhtexd@gmail.com) trước ngày 24/12/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

ISO 12006-2-Phan 2 khung phan loai

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)