Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quan đối với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 11/07/2023 17:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nội dung Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các Bộ, ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có liên quan đối với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xem tại tệp đính kèm:

Báo cáo tổng hợp ý kiến


Cục Phát triển đô thị

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)