Tài liệu phục vụ Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn 2021-2023 của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 06/07/2023 08:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu phục vụ Hội nghị Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá giữa nhiệm kỳ giai đoạn  2021-2023 của Bộ Xây dựng:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)