Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp môi trường thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 03/07/2023 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 86/TB-BXD về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp môi trường thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-BXD ngày 26/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường thuộc Bộ Xây dựng (Sau đây gọi là Quy chế 716); Quyết định số 665/QĐ-BXD ngày 27/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt danh mục nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp môi trường để tổ chức tuyển chọn thực hiện trong Kế hoạch năm 2024 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo danh mục các nhiệm vụ Biến đổi khí hậu nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Phụ lục 1 đính kèm để các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn thực hiện.

1. Hồ sơ đăng ký tham gia: Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo Khoản 2 Điều 10 Quy chế 716.

2. Điều kiện tham gia và nguyên tắc tuyển chọn, xét giao trực tiếp:

- Điều kiện tham gia tuyển chọn nhiệm vụ Sự nghiệp môi trường (SNMT) được thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 10 tại của Quy chế 716;

- Nguyên tắc tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ SNMT được thực hiện theo các quy định tại Mục II của Quy chế 716.

3. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được niêm phong và gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ Xây dựng (qua Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Bộ) – Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.                

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 11 giờ 00 ngày 18/7/2023. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện chậm nhất là ngày 18/7/2023.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng; Điện thoại cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 128; Di động: 0978212617.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_86-TB-BXD_03072023.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 86/TB-BXD

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)