Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị

Thứ hai, 15/05/2023 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/05/2023, Cục Phát triển đô thị đã có Thông báo số 253/TB-PTĐT về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 làm việc tại Trung tâm Thông tin, Hợp tác quốc tế và Tư vấn phát triển đô thị.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_253-TB-PTDT_15052023

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)