Mời bạn đọc tham gia, góp ý DTTT quy định DM các LV và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, ĐH DNTN, CTTNHH, CTCP, CTHD, HTX

Thứ ba, 20/09/2022 10:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng (dự thảo Thông tư gửi kèm theo).

Để đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư nêu trên và gửi về Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 20/11/2022 để tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo Thông tư theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

DTTT quy dinh danh muc cac linh vuc va thoi hạn nguoi có chuc vu, quyen hạn

Vụ Tổ chức cán bộ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)