Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định, tư vấn độc lập và tư vấn phản biện về các nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 18/11/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch khoáng sản làm vật liệu giao tại Quyết định số 106/QĐ-HĐTĐ ngày 25/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định Quy hoạch, Bộ Xây dựng (Cơ quan thường trực hội đồng thẩm định) gửi Hồ sơ quy hoạch nêu trên tới các Thành viên hội đồng thẩm định, tư vấn độc lập và phản biện theo quy định tại Điều 31 của Luật Quy hoạch và Điều 34 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; đề nghị nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản (theo mẫu phiếu đánh giá kèm theo) đối với hồ sơ Quy hoạch và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 03/12/2022 để tổng hợp trước khi Hội đồng thẩm định tổ chức họp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

HS QH gui cac TV Hoi dong tham dinh

Ban Quản lý quy hoạch - Bộ Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)