Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định và Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 03/06/2022 13:49
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định và Tờ trình dự thảo Nghị định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Nghị định và Tờ trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Pháp chế), 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email vuphapchebxd@.gmail.com) trước ngày 15/6/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Trường hợp sau ngày 15/6/2022, Bộ Xây dựng chưa nhận được văn bản góp ý thì được hiểu là Quý cơ quan/ thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đồng ý với dự thảo Nghị định. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, SĐT: 024.39760271/358, 0946665998; email: huyenbxd@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Du thao ND sua doi bo sung linh vuc QLNN của BXD

To trinh DT ND sua doi bo sung linh vuc QLNN của BXD

 

Nguồn: Vụ Pháp chế

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)