Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kinh doanh bất động sản”

Thứ năm, 12/05/2022 16:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Triển khai nhiệm vụ được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục “Kinh doanh bất động sản” thuộc chủ đề “Xây dựng, nhà ở, đô thị” (đề mục số 2 thuộc chủ đề số 43). Triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đã chủ trì tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục “Kinh doanh bất động sản”. Để hoàn thiện kết quả pháp điển đối với đề mục trên, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan rà soát, đề xuất bổ sung (nếu có) đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Quý cơ quan chủ trì soạn thảo, ban hành có nội dung liên quan đến đề mục “Kinh doanh bất động sản”; nghiên cứu, có ý kiến đối với dự thảo kết quả pháp điển đề mục “Kinh doanh bất động sản”

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo kết quả pháp điển. Thông tin chi tiết xin liên hệ: Đ/c Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, SĐT: 024.39760271/358, 0946665998; email: huyenbxd@gmail.com.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_1641-BXD-PC_12052022

KetQuaPhapDien-Kinhdoanhbds

Nguồn: Vụ Pháp chế

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)