Thông báo kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Thanh tra SXD tỉnh Yên Bái

Thứ hai, 14/03/2022 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/3/2022, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 20/TB-BXD về Kết luận số 5427/KL-BXD ngày 28/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc kết luận kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại Thanh tra SXD tỉnh Yên Bái

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Thông báo số 20/TB-BXD 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)