Thông báo về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch

Thứ tư, 13/10/2021 13:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/10/2021, Bộ Xây dựng đã có thông báo số 96/TB-BXD về việc dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch.

Hiện nay Bộ Xây dựng đang dự thảo “Quyết định về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng” để thay thế Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Theo mục a, khoản 2 Điều 5 Quyết định số 970/QĐ-BXD: “Chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch là 150.000 đ/lượt sát hạch, được thu trong thời gian dự kiến 04 năm”. Đến nay đã hết thời gian theo quy định nêu trên. Bộ Xây dựng thông báo dừng thu chi phí bù đắp đầu tư xây dựng phần mềm sát hạch tương ứng số tiền là 150.000 đ/lượt sát hạch. Các cơ quan, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề dừng thu chi phí trên đối với cá nhân tham gia sát hạch. Phần thu khác phục vụ chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã ban hành theo Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng vẫn thu theo quy định đến khi có quy định mới, cụ thể:

- Chi phí sát hạch do Sở Xây dựng địa phương tổ chức: 300.000đ/lượt sát hạch.

- Chi phí sát hạch do Cục Quản lý hoạt động xây dựng, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức: 350.000đ/lượt sát hạch.

Thời gian dừng thu tính từ ngày: 15/10/2021.

Bộ Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

BXD_96-TB-BXD_12102021

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo  96/TB-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)