Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình lây nhiễm tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương

Thứ năm, 28/01/2021 17:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn số 290/BXD-VP về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước tình hình lây nhiễm tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương.

Trước diễn biến hết sức phức tạp của các trường hợp nhiễm Covid-19 với biến thể của chủng vi-rút mới ngoài cộng đồng tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ tập trung quán triệt, chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

1. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình dừng toàn bộ các chuyến công tác, làm việc, hội họp tại các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh từ ngày 28/01/2021.

2. Yêu cầu khẩn trương thực hiện khai báo y tế và cách ly theo quy định đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan đến các ca nhiễm ngoài cộng đồng tại tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương; báo cáo về Văn phòng Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Xây dựng (báo cáo gửi về địa chỉ email: leanhbxd@gmail.com)

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn…vv theo hướng dẫn của Bộ Y tế; dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung đông người tại đơn vị mình khi không cần thiết.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_290-BXD-VP_28012021.pdf

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 290/BXD-VP

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)