Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong thi công xây dựng công trình QCVN 08:2020/BXD

Thứ năm, 08/10/2020 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ Bộ Xây dựng giao về việc soát xét QCVN 18:2014/BXD, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong thi công xây dựng công trình QCVN 08:2020/BXD.

Các Cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dung Dự thảo Quy chuẩn nêu trên bằng văn bản hoặc thư điện tử, gửi về Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trước ngày 08/12/2020. Địa chỉ: số 37 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Email: cucgiamdinh@moc.gov.vn

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm:

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đảm bảo an toàn và sức khỏe trong thi công xây dựng công trình

Nguồn: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)