Thu thập số liệu cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0

Thứ ba, 11/08/2020 10:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Trung tâm Thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0”. Để có thêm thông tin về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Thông tin kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp một số nội dung thông tin theo Phiếu thu thập số liệu được gửi kèm văn bản này.

Bản mềm phiếu khảo sát được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://moc.gov.vn/vn/chuyen-muc/1269/thong-bao.aspx

Số liệu khảo sát đề nghị Quý đơn vị gửi về Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng (địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) trước ngày 18/8/2020, bản mềm xin gửi về địa chỉ email: tathihong@moc.gov.vn để tổng hợp.

Mọi thông tin xin liên hệ Bà Tạ Thị Hồng, Phó Trưởng phòng - Phòng Công nghệ thông tin - Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, điện thoại: 0935288669.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_213-TTTT_10082020_Phieuks.pdf

BXD_213-TTTT_10082020_Phieuks.docx


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 213/TTTT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)